wedstrijdsecretariaat coursing : Ghislaine Sohier GSM 0478 41 14 28

wwrv.coursing@gmail.com

Vanaf 2022 zal het coursingsecretariaat ondergebracht zijn bij Ghislaine Sohier, die, samen met Benny Dewinter het WWRV bestuur zijn komen versterken vanaf 2022. Alles hetgeen coursing aanbelangt zal dus geregeld worden door haar.  Bovenvermeld e-mail adres is dan ook geldig vanaf 2022 en hopelijk mag onze coursing in maart nu wel doorgaan.

 

Voor deelname aan een coursing gelieve dit onderstaand formulier volledig in te vullen  en tevens de showresultaten voor het behalen van CACBL of CACIL op te sturen aan het secretariaat naar het e-mail adres hierboven vermeld.

Pour participer à un coursing il faut remplir le formulaire ci-dessous ,si vos chiens participent à un coursing CACIL ou CACBL

n' oubliez pas d 'envoyer par mail le resultat du show a l'adresse ci-dessus.