Privacy

1. Gegevens organisatie

 • naam organisatie: Westelse Windhonden ren vereniging WWRV
 • adres organisatie: Asberg 28 – 2260 Westerlo
 • contactpersoon
  • Functie: Voorzitter
  • naam: Hoflijk Steve
  • telefoon : 0477 / 30 56 03
  • e-mail:steve.vermesen@gmail.com
  • Wie is binnen je organisatie aangeduid als verantwoordelijke voor het naleven van de privacywetgeving?

2. Context organisatie

De organisatie is een ledenorganisatie.

Soorten activiteiten van je organisatie: bevorderen, beoefenen en verspreiden van de hondensport met nadruk op rennen en coursing

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over een natuurlijk persoon: naam, adres, geboortedatum, e-mail, tel.nr., lidmaatschappen

Welke categorieën van persoonsgegevens houdt je organisatie bij?

 • persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)
 • persoonlijke kenmerken (geboortedatum)
 • andere: gegevens van hond (ras, geslacht, naam, geboortedatum, chipnr)
 • gevoelige gegevens: geen

Betrokkenen

Van wie houdt je organisatie persoonsgegevens bij?

 • leden
 • deelnemers van wedstrijden
 • vrijwilligers

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

 • Er worden persoonsgegevens bijgehouden of verwerkt op de laptops van de hondenrenbaan

Beschrijving verwerkingsactiviteiten

Verwerking is verzamelen, raadplegen, verspreiden, koppelen, registreren, vernietigen van gegevens.
Duid aan welke verwerkingsactiviteiten je organisatie uitvoert

 • ledenadministratie: de organisatie registreert persoonsgegevens van haar leden voor het bijhouden van het wettelijk verplicht ledenregister
 • leden informeren: de organisatie registreert persoonsgegevens van haar gewone en toegetreden leden en sympathisanten zodat ze hen op de hoogte kan houden over de interne werking en activiteiten (o.a. nieuwsbrieven via e-mail of post)
 • activiteiten: de organisatie registreert persoonsgegeven voor de organisatie van activiteiten en registratie van betaling.
 • vrijwilligersovereenkomsten: de organisatie registreert persoonsgegevens van haar vrijwilligers om te voldoen aan de vrijwilligerswetgeving